Zásady

 
 
 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Vojka - uznieslo 29.3.2017 uznesením číslo 32/17
 
 
Zásady rozpočtového hospodárenia obce Vojka - uznieslo 29.3.2017 uznesením číslo 33/17

Kontakt

obec Vojka Hlavná 84/26
Vojka
076 83 Svätuše
administrator@vojka.eu