2020

 
 
Číslo uznesenia Dátum Predmet

 

   
69/2020 29.01.2020 Overovateľov zápisnice
70/2020 29.01.2020 Program zasadnutia
71/2020 29.01.2020 Návrh rozpočtu  r. 2020-2022
72/2020 29.01.2020 Dotácia ZO Csemadok
73/2020 29.01.2020 Sociálna požička
74/2020 30.04.2020 Zapisovateľka zápisnice
75/2020 30.04.2020 Overovateľov zápisnice
76/2020 30.04.2020 Program zasadnutia
77/2020 30.04.2020 Financovanie - Kultúrny dom
     
     

 

Kontakt

obec Vojka Hlavná 84/26
Vojka
076 83 Svätuše
administrator@vojka.eu